Plan zajęć kursu

DZIEŃ 1

1. Wprowadzenie
2. Anatomia palców bydła
3. Patogeneza schorzeń racic
4. Ważniejsze jednostki chorobowe
5. Wpływ zaburzeń metabolicznych na powstawanie zmian w racicach.

DZIEŃ 2 i 3

Korekcja racic na materiale martwym

1. Skutki braku lub nieprawidłowa profilaktyka w schorzeniach racic.
2. Praktyczne wykorzystanie tabulogramów i oceny BCS przez korektora.
3. BHP
4. Obsługa poskromu
5. Ocena postawy krowy
6. Dobór narzędzi do korekcji - noże, kleszcze, szlifierka
7. Rozpoznawanie chorób racic
8. Procedury lecznicze przy korekcji racic - zakładanie opatrunków osłonowych, laseroterapia

DZIEŃ 4

Korekcja racic w terenie

1. Powtórka z anatomii
2. Proces przycinania racic
- mechaniczna obróbka racic
- ręczna obróbka racic
3. Laseroterapia
4. Polski projekt - ZDROWE RACICE
5. Powtórka i dyskusja

DZIEŃ 5

1. Egzamin
2. Management
3. Różne aspekty kulawizn
4. Zakończenie i wręczenie świadectw

Obrazek
Obrazek
Obrazek