PODŁOGA

Podłoże poskromu nie powinno być śliskie i hałaśliwe. Wykonana ze stali podłoga nie będzie zatem dobrym rozwiązaniem. Drewno wyeliminuje czynnik hałasu lecz niestety nie wykluczy śliskości, dlatego jednym z lepszych rozwiązań jest zastosowanie miękkiej impregnowanej podłogi z gumową matą na wierzchu. Dlatego właśnie wszystkie, poza jednym, poskromy WOPA są wyposażone w taki typ podłogi. Tylko model SA0051 wyposażono w podłogę aluminiową z matą gumową i spełnia te samy standardy.

BRAMKA FRONTOWA

Bramka frontowa powinna być tak skonstruowana, aby z łatwością przytrzymała zwierzę w poskromie bez konieczności regulacji drzwi. System amerykański sprawdzi się tylko w przypadku krów tej samej wielkości, jednak przy zróżnicowanym stadzie dużą zaletą poskromu będzie wyposażenie go w 2 typy bramek, wejściową i wyjściową. Płynność przejścia przez poskrom ma duży wpływ na zachowanie krowy. Wszystkie poskromy WOPA są wyposażone w ten system bramek.

UKŁAD NAPĘDOWY WCIĄGARKI

Jeśli wybierasz poskrom do wykorzystania w małym stadzie, dla kilkunastu sztuk bydła, możesz wybrać model z wciągarką ręczną. Siła ciągowa takiej wciągarki powinna wynosić 1:2 co znacznie ułatwia rotację Ponad to, powinna to być wciągarka z hamulcem bez zapadki w celu zapobiegania reperkusjom.

Jeśli poskrom będzie używany dla większej ilości sztuk, w średniej wielkości stadzie, warto wybrać wciągarkę z silnikiem. Silniki można również domontować do wciągarek ręcznych.

Dla osób, które wykonują dużą ilość korekcji racic u bydła, niezastąpiony będzie poskrom hydrauliczny, którego również rampa tylna wyposażona jest w hydraulikę. Znacznie ułatwia i usprawnia to pracę.

MOCOWANIE TYLNEJ NOGI

Przy dobrym unieruchomieniu tylnych nóg, wokół racicy powstanie wolna przestrzeń, która ułatwia widoczność, również korektorom, którzy wykonują zabieg plecami do krowy. Kończyna powinna również zostać uniesiona na tyle wysoko aby nie było potrzeby schylania się. We wszystkim poskromach WOPA, wolna przestrzeń jest domyślnie ustawiona poprzez ułożenie racicy w jak najniższym położeniu.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja poskromu niewątpliwie powinna być stabilna. Dodatkową zaletą będzie również jego mobilność. Dzięki zredukowaniu wagi konstrukcji, poskromy WOPA są przestawne. Bez trudu ustawisz je na stanowisku roboczym. Wzięliśmy również pod uwagę aby można było doposażać poszczególne modele poskromów o dodatkowe opcje usprawniające wykonanie zabiegu korekcji racic.